Sztuka jak wczoraj tak i dzisiaj - od zawsze terakota rêcznie wyrabiana

 

Znaleziska archFATAPeologiczne, pozostałości fragmentów ludzkiej pracy, zdają się potwierdzać fakt, że obróbka terakoty w Petroio sięga swą głębią czasów etruskich. Nie spoglądając nawet tak daleko w przeszłość, można spokojnie powiedzieć, że sztuka wyrobu terakoty jest udokumentowana w sposób ciągły od początku XVI wieku. Firma FATAP jak dawniej tak i dziś w swojej działalności opiera się na sztuce ręcznego tworzenia modeli i wiernego odwzorowania ich w dalszej produkcji. Do tego celu służą formy, zazwyczaj kilkuczęściowe. Starsi rzemieślnicy tworzą już swoistą szkołę dla młodszych adeptów sztuki, bazując na sprawdzonym od wieków wzorcu uczeń – mistrz. Tutaj kompromisów nie ma, tego dziedzictwa nie sposób przekazać inną drogą. Nasze wyroby są tworzone ręcznie na każdym etapie, co znajduje swój wyraz przede wszystkim w wykończeniu detali. Ogromną tajemnicę stanowi sama glinka. Geologicznie bardzo stara, pozwala na wypracowanie struktury o dużej porowatości, niepowtarzalnych odcieniach i różnej tonacji kolorystycznej. Te cechy są niejako certyfikatem naturalnego pochodzenia wyrobu.

Niestety nie można tego powiedzieć o produktach wytwarzanycFATAPh metodą przemysłową. Sam proces technologiczny uniemożliwia osiągnięcie odpowiedniego stopnia porowatości, co powoduje znaczne zmniejszenie odporności na warunki zewnętrzne (łuszczenie się) oraz nie pozwala na uzyskanie różnorodności w kolorystyce i odcieniach. Rośliny wrażliwe na zbyt duży poziom wilgotności nie rosną dobrze w takich warunkach

Nasza propozycja obFATAPejmuje szeroką gamę produktów, przez co FATAP znajduje swoich klientów nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Jesteśmy firmą dla klientów, których gust i wyczucie smaku prowadzi do poszukiwania czegoś nietuzinkowego i niepowtarzalnego, bo taka jest natura.