Produkty oferowane przez FATAP s± przeznaczone do stosowania zarówno w pomieszczeniach zamkniêtych jak i na zewn±trz. Oznaczenie symbolem „fatto a mano”BACCO SULL'ORCIO(rêczne wykonanie) gwarantuje odporno æ na warunki atmosferyczne, a w rezultacie d³ug± ¿ywotno æ. Terakota z natury jest materia³em porowatym, przez co podkre la walory kwiatów i ro lin ozdobnych. Wa¿ne jest jednak w³a ciwe przygotowanie i dbanie o wazê. Odpowiedniej grubo ci warstwa kamyka na dnie wazy oraz zabezpieczenie otworu drena¿owego przed zapchaniem uchroni j± od zatrzymania wody i niebezpieczeñstwa rozsadzenia w ujemnych temperaturach.

 

Ditta Fatap

Na indywidualne zamówienie firma FATAP jest w stanie wykonać przedmioty wielkogabarytowe bez użycia form.

Na fotografiach poniżej waza o średnicy 200 cm.

Lucca
Monte San Savino (Toscana) 1Monte San Saviono (Toscana) 4
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Monte San Savino (Toscana) 3Monte San Savino (Toscana) 2