Tradycja przekazywana międzypokoleniowo mówi, że na LAVORAZIONEterytorium Petroio terakota była wytwarzana już w czasach, gdy mieszkali tu Etruskowie. Potwierdzają to wykopaliska prowadzone w naszej miejscowości, w dolinie wzdłuż potoku Trove. Z dokumentów pisanych, które zachowały się do dzisiaj wynika, że zorganizowana produkcja w zakresie wytwarzania terakoty sięga XVII wieku. Bartolomeo Gherardini odwiedzając Sienę i okolice w latach FATAP1676-77 opisywał Petroio jako osadę zamkową, w której mieszkańcy trudnili się rzemiosłem w przydomowych warsztatach. Niektórzy szyli buty, inni kuli podkowy, kobiety zajmowały się tkaniem, murowano domy. Byli również ci, którzy zgłębiali sztukę czynienia waz oraz innych przedmiotów z terakoty. Dzięki pracowitości mieszkańców zamku przedmioty można było sprzedawać w pobliskiej dolinie Chiana, natomiast wazy i wyroby wypalane również w bardziej oddalonych miejscach. Przez to zarobek trafiał do zamku ku pożytkowi lokalnej społeczności.